APEX SUMMER 2019

Hè Apex 2019 là chương trình dành cho các học sinh trãi nghiệm tiếng Anh và văn hóa với 100% giáo viên tiếng Anh bản ngữ. Có nhiều sự lựa chọn về khóa học dành cho các độ tuổi khác nhau, với mục tiêu rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh, tăng sự tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp, làm quen các văn hóa quốc tế khác nhau với đội ngũ giáo viên đến từ Mỹ, Anh, Canada, Úc và New Zealand….

Khám phá thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI APEX ACADEMY

LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG ANH TẠI APEX

GIÁ TRỊ CỦA APEX

Những cảm nhận của học viên và phụ huynh về Apex!

“Gia đình rất cảm ơn thầy Thương, hai bé nhà tôi từ đứa trẻ rất nhút nhát mà bây giờ bé anh sắp đi Úc, còn bé em thì tiến bộ lên rất nhiều, không còn sợ hãi như xưa. Bé anh nói Apex như ngôi nhà thứ hai của bé, từ 5 tuổi bé đã học cả tiếng Anh và Toán ở đây, bé và học (chỉ thiếu ngủ) cùng Apex. Bé em tự tin rất nhiều, bé anh thì trưởng thành hơn. Nhờ những kỹ năng thầy truyền đạt, tôi mong con trai lớn qua Úc sẽ sớm thích nghi với môi trường mới để mau công thành danh toại.”

Chị Trần Thị Phương Mai / phụ huynh em Ngô Hùng Anh

“Thầy Thương (thầy hiệu trưởng Apex) đã có sự đánh giá, phân tích rất chi tiết về các em học sinh. Với những thuyết trình trước phụ huynh như thế này, tôi đã thấy các em có những kỹ năng hết sức tuyệt vời mà thầy đã đưa vào áp dụng trong qua trình giảng dạy trong Apex. Nó vô cùng hữu dụng cho các em sau này đi học ở nước ngoài. Có thể nói là những tinh túy thầy đúc kết được từ các nền giáo dục tiên tiến ở nước ngoài đã mang về trao lại cho các em đó là thứ tôi vô cùng trân quý. Gia đình muốn gửi lời cảm ơn đến thầy, mong thầy tiếp tục giúp các em ngày càng tiến bộ hơn.”

Anh Trần Nguyên Hưng / phụ huynh em Trần Mỹ Linh

“Từ ngày Việt Bách vào Apex đến giờ, chỉ có thầy Thương mới hiểu được cháu. Thầy theo và hướng dẫn cháu để bây giờ cháu thay đổi rất nhiều. Tất cả các thầy cô trên trường nhận xét cháu thích thì học, không thích thì thôi. Nhưng khi học thầy Thương, thầy cho cháu nhận ra cái đúng, cháu tự nguyện những việc bắt buộc. Tôi đưa cháu đến với lớp của thầy Thương bằng tất cả sựu tin tưởng, gia đình rất cảm ơn thầy.”

Chị Đào Thị Thanh Hà / phụ huynh em Trần Việt Bách

“Gia đình rất cảm ơn thầy Thương, hai bé nhà tôi từ đứa trẻ rất nhút nhát mà bây giờ bé anh sắp đi Úc, còn bé em thì tiến bộ lên rất nhiều, không còn sợ hãi như xưa. Bé anh nói Apex như ngôi nhà thứ hai của bé, từ 5 tuổi bé đã học cả tiếng Anh và Toán ở đây, bé và học (chỉ thiếu ngủ) cùng Apex. Bé em tự tin rất nhiều, bé anh thì trưởng thành hơn. Nhờ những kỹ năng thầy truyền đạt, tôi mong con trai lớn qua Úc sẽ sớm thích nghi với môi trường mới để mau công thành danh toại.”

Chị Trần Thị Phương Mai / phụ huynh em Ngô Hùng Anh

“Thầy Thương (thầy hiệu trưởng Apex) đã có sự đánh giá, phân tích rất chi tiết về các em học sinh. Với những thuyết trình trước phụ huynh như thế này, tôi đã thấy các em có những kỹ năng hết sức tuyệt vời mà thầy đã đưa vào áp dụng trong qua trình giảng dạy trong Apex. Nó vô cùng hữu dụng cho các em sau này đi học ở nước ngoài. Có thể nói là những tinh túy thầy đúc kết được từ các nền giáo dục tiên tiến ở nước ngoài đã mang về trao lại cho các em đó là thứ tôi vô cùng trân quý. Gia đình muốn gửi lời cảm ơn đến thầy, mong thầy tiếp tục giúp các em ngày càng tiến bộ hơn.”

Anh Trần Nguyên Hưng / phụ huynh em Trần Mỹ Linh

“Từ ngày Việt Bách vào Apex đến giờ, chỉ có thầy Thương mới hiểu được cháu. Thầy theo và hướng dẫn cháu để bây giờ cháu thay đổi rất nhiều. Tất cả các thầy cô trên trường nhận xét cháu thích thì học, không thích thì thôi. Nhưng khi học thầy Thương, thầy cho cháu nhận ra cái đúng, cháu tự nguyện những việc bắt buộc. Tôi đưa cháu đến với lớp của thầy Thương bằng tất cả sựu tin tưởng, gia đình rất cảm ơn thầy.”

Chị Đào Thị Thanh Hà / phụ huynh em Trần Việt Bách

“Gia đình rất cảm ơn thầy Thương, hai bé nhà tôi từ đứa trẻ rất nhút nhát mà bây giờ bé anh sắp đi Úc, còn bé em thì tiến bộ lên rất nhiều, không còn sợ hãi như xưa. Bé anh nói Apex như ngôi nhà thứ hai của bé, từ 5 tuổi bé đã học cả tiếng Anh và Toán ở đây, bé và học (chỉ thiếu ngủ) cùng Apex. Bé em tự tin rất nhiều, bé anh thì trưởng thành hơn. Nhờ những kỹ năng thầy truyền đạt, tôi mong con trai lớn qua Úc sẽ sớm thích nghi với môi trường mới để mau công thành danh toại.”

Chị Trần Thị Phương Mai / phụ huynh em Ngô Hùng Anh

“Thầy Thương (thầy hiệu trưởng Apex) đã có sự đánh giá, phân tích rất chi tiết về các em học sinh. Với những thuyết trình trước phụ huynh như thế này, tôi đã thấy các em có những kỹ năng hết sức tuyệt vời mà thầy đã đưa vào áp dụng trong qua trình giảng dạy trong Apex. Nó vô cùng hữu dụng cho các em sau này đi học ở nước ngoài. Có thể nói là những tinh túy thầy đúc kết được từ các nền giáo dục tiên tiến ở nước ngoài đã mang về trao lại cho các em đó là thứ tôi vô cùng trân quý. Gia đình muốn gửi lời cảm ơn đến thầy, mong thầy tiếp tục giúp các em ngày càng tiến bộ hơn.”

Anh Trần Nguyên Hưng / phụ huynh em Trần Mỹ Linh

“Từ ngày Việt Bách vào Apex đến giờ, chỉ có thầy Thương mới hiểu được cháu. Thầy theo và hướng dẫn cháu để bây giờ cháu thay đổi rất nhiều. Tất cả các thầy cô trên trường nhận xét cháu thích thì học, không thích thì thôi. Nhưng khi học thầy Thương, thầy cho cháu nhận ra cái đúng, cháu tự nguyện những việc bắt buộc. Tôi đưa cháu đến với lớp của thầy Thương bằng tất cả sựu tin tưởng, gia đình rất cảm ơn thầy.”

Chị Đào Thị Thanh Hà / phụ huynh em Trần Việt Bách

“Gia đình rất cảm ơn thầy Thương, hai bé nhà tôi từ đứa trẻ rất nhút nhát mà bây giờ bé anh sắp đi Úc, còn bé em thì tiến bộ lên rất nhiều, không còn sợ hãi như xưa. Bé anh nói Apex như ngôi nhà thứ hai của bé, từ 5 tuổi bé đã học cả tiếng Anh và Toán ở đây, bé và học (chỉ thiếu ngủ) cùng Apex. Bé em tự tin rất nhiều, bé anh thì trưởng thành hơn. Nhờ những kỹ năng thầy truyền đạt, tôi mong con trai lớn qua Úc sẽ sớm thích nghi với môi trường mới để mau công thành danh toại.”

Chị Trần Thị Phương Mai / phụ huynh em Ngô Hùng Anh

“Thầy Thương (thầy hiệu trưởng Apex) đã có sự đánh giá, phân tích rất chi tiết về các em học sinh. Với những thuyết trình trước phụ huynh như thế này, tôi đã thấy các em có những kỹ năng hết sức tuyệt vời mà thầy đã đưa vào áp dụng trong qua trình giảng dạy trong Apex. Nó vô cùng hữu dụng cho các em sau này đi học ở nước ngoài. Có thể nói là những tinh túy thầy đúc kết được từ các nền giáo dục tiên tiến ở nước ngoài đã mang về trao lại cho các em đó là thứ tôi vô cùng trân quý. Gia đình muốn gửi lời cảm ơn đến thầy, mong thầy tiếp tục giúp các em ngày càng tiến bộ hơn.”

Anh Trần Nguyên Hưng / phụ huynh em Trần Mỹ Linh

“Từ ngày Việt Bách vào Apex đến giờ, chỉ có thầy Thương mới hiểu được cháu. Thầy theo và hướng dẫn cháu để bây giờ cháu thay đổi rất nhiều. Tất cả các thầy cô trên trường nhận xét cháu thích thì học, không thích thì thôi. Nhưng khi học thầy Thương, thầy cho cháu nhận ra cái đúng, cháu tự nguyện những việc bắt buộc. Tôi đưa cháu đến với lớp của thầy Thương bằng tất cả sựu tin tưởng, gia đình rất cảm ơn thầy.”

Chị Đào Thị Thanh Hà / phụ huynh em Trần Việt Bách

các trường quốc tế liên kết của apex