Tiếng anh

Anh ngữ du học

  

Chuẩn bị (USP) khóa học Học bổng Đại học Apex được cung cấp cho các sinh viên tiên tiến nhất với mục đích giúp sinh viên phát triển kỹ năng ngôn ngữ như nghe, đọc, viết, nói và kỹ năng học tập khác như thuyết trình, tổng kết, nghiên cứu cho dự bị đại học.

  

Khóa học bao gồm một loạt các chủ đề thú vị và đa dạng. Các sinh viên học từ vựng tiên tiến, thành ngữ, kỹ năng tóm tắt, và các biểu thức để có được một mức độ phi thường của lưu loát. Học sinh những cuộc tranh luận, thảo luận định hướng dư luận và cung cấp thuyết trình viên cao cấp.

  

Trong khóa học này, học sinh có được các kỹ năng dịch trong nói, đọc, viết và nghe cho sự tăng trưởng và phát triển rất quan trọng khi họ chuẩn bị cho đại học. Không giống như các chương trình tiếng Anh khác, khóa học này là phục vụ cho sự phát triển và nhu cầu của sinh viên sẽ nghiên cứu quốc tế hoặc có các khóa học đại học bằng tiếng Anh.