Tiếng Anh Chứng chỉ Quốc tế (IELTS, TOEFL, SAT)

► Chương trình Tiếng Anh Chứng chỉ Quốc tế của Trường Apex giúp những học viên tiếng Anh với một mức độ thuần thục nhất định, đạt được chuẩn tiếng Anh quốc tế. Điều này sẽ giúp các học viên nhập học ở những trường có chương trình học bằng tiếng Anh.

► Các học viên của Trường Apex sẽ có thể đạt được khung điểm mong muốn chỉ sau một hoặc hai khóa ôn thi tại Trường Apex. Mức điểm này sẽ không chỉ là một phần thưởng hay một huân chương danh dự cho những nỗ lực học tập của mỗi học viên, mà còn thể hiện cho các trường quốc tế thấy học viên là một ứng viên đầy tiềm năng, và mở rộng nhiều cánh cửa cơ hội hơn cho học viên.