Tiếng Anh Du học

► Chương trình Tiếng Anh Luyện thi Học bổng của Trường Apex (USP) là khóa học dành cho những học viên ưu tú nhất để phát triển kỹ năng ngôn ngữ cho môi trường Đại học.

► Bên cạnh 4 nhóm kỹ năng cơ bản: Nghe – Nói – Đọc - Viết, khóa học còn trang bị cho học viên những kỹ năng hữu ích như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tổng hợp và kỹ năng nghiên cứu.

► Khóa học bao gồm nhiều chủ đề đa dạng thú vị. Học viên được học các từ vựng và thành ngữ cao cấp, bên cạnh các cách diễn tả và kỹ năng riêng biệt cho một bài thuyết trình trôi chảy.

► Kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng hùng biện, thảo luận có quan điểm và thuyết trình một cách hấp dẫn về bất kỳ chủ đề nào.