Về Apex

Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Sứ mệnh

 • Trường Anh Ngữ Apex Vũng Tàu mang tới cho học viên môi trường đào tạo Tiếng Anh chuyên nghiệp, tiếp cận các giáo trình và phương pháp giảng dạy mới nhất, hiệu quả nhất , góp phần đào tạo các thế hệ trẻ có kiến thức vững chắc, kỹ năng giao tiếp vượt trội, sẵn sàng học tập và làm việc trong môi trường tiếng Anh.

Tầm nhìn

 • Trở thành Trường đào tạo tiếng Anh và tư vấn du học hàng đầu theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tôn chỉ

 • Trách nhiệm với thế hệ trẻ Việt Nam
 • Lựa chọn đầu tiên của những cá nhân muốn đào luyện để có sức bật mới.
 • Môi trường tri thức đầy thử thách học viên.
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp cho nhân viên.

Giá trị cốt lõi

Trường Anh Ngữ Apex Vũng Tàu không chỉ chú trọng đến chất lượng đào tạo, mà còn chú trọng đến vai trò giáo dục đối với cộng đồng xã hội. Cụ thể, giá trị mà Apex tâm huyết xây dựng với học viên của mình là:

Thái độ tích cực mang lại sự lạc quan vào cuộc sống của bạn, và giúp cho bạn có thể tránh lo lắng và suy nghĩ tiêu cực một cách dễ dàng hơn. Tìm lý do để mỉm cười thường xuyên hơn. Hãy nhìn vào mặt tích cực của cuộc sống.

Tự kỷ luật là phẩm chất bao gồm: Sức Mạnh Ý Chí, Làm Việc Chăm Chỉ và Kiên Trì.

Chịu trách nhiệm trước người khác và chịu trách nhiệm cho hành động của chính mình là phẩm chất của người có giáo dục.

Sẵn sàng thử thách cái mới, cái khó mà không quản ngại khó khăn, thất bại

Hoài bão chính là động lực và quyết tâm cần thiết để đạt được một mục tiêu hoặc một điều kiện cụ thể. Học viên có hoài bão

 • Thái độ tích cực - Positive Attitude
 • Tính tự kỷ luật - Self- Discipline
 • Chịu trách nhiệm - Accountability
 • Thử thách - Challenge
 • Hoài bão - Ambition