BẠN HẢI ĐĂNG XUẤT SẮC DÀNH HỌC BỔNG DU HỌC TOÀN PHẦN CỦA CHÍNH PHỦ SINGAPORE

Phóng sự về bạn Hải Đăng phát trên sóng đài phát thanh & truyền hình BRVT


Chúc mừng em Đặng Vũ Hải Đăng đạt học bổng toàn phần của Bộ giáo dục Singapore

 

☘️ Hải Đăng là học viên lớp USP của Apex – lớp chuyên biệt đào tạo các kỹ năng học thuật, tư duy (Growth Mindset), kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phân tích, đánh giá, và góp ý kiến (giving feedback), kỹ năng làm việc bằng máy tính, tư duy phản biện (Critical thinking)…
☘️ USP là chương trình đặc biệt của Apex đào tạo học viên để đáp ứng yêu cầu học bổng của các trường trung học và đại học ở các nước: Mỹ, Anh, Canada, New Zealand, Úc, Singapore. Sau 04 năm học tập, các bạn học viên của lớp đều đạt IELTS 7.5 – 8.0 và đều nhận học bỗng du học tại Mỹ, Úc, Canada và New Zealand. Hải Đăng là học viên nhỏ tuổi nhất trong lớp đạt IELTS 8.0 ở độ tuổi 13.
☘️ Hải Đăng là một trong 5 học sinh khu vực Miền Nam và là một trong 12 học sinh cả nước nhận học bổng ASEAN 2021: Đây là học bổng toàn phần 4 năm trung học của Bộ Giáo dục Singapore trao tặng (ASEAN Scholarship for Vietnam Recipient (Awarded by Ministry of Education – Singapore).
☘️ Trong lớp UPS: Hải Đăng nói tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi, cứ như người nước ngoài chỉ nói tiếng Anh mà không bao giờ sử dụng tiếng Việt.
☘️ Chúc cho Hải Đăng tiếp tục khẳng định mình ở ngôi trường mới trên đất nước Singapore và luôn là sự hãnh diện và tự hào của Apex.