Ngoài các chương trình tiếng Anh cho từng độ tuổi, Apex còn có những khóa học kỹ năng chuyên biệt nhằm giúp học viên có nhiều sự lựa chọn cho việc phát triển toàn diện theo từng độ và từng nhu cầu học tập.

CÁC KHÓA KỸ NĂNG CỦA APEX

  • Kỹ năng Thuyết Trình: Mạnh dạn, tự tin nói trước công chúng, tư duy ngôn ngữ, diễn đạt hiệu quả
  • Kỹ năng Viết Luận: Viết các dạng bài luận văn học thuật phù hợp với văn phong tiếng Anh
  • Kỹ năng Phát Âm: Phát âm tiếng Anh chuẩn với giáo viên nói tiếng Anh bản ngữ
  • Kỹ năng Speaking: Nói tiếng Anh theo cách nói của người bản xứ, sử dụng từ phù hợp ngữ cảnh.
  • Ngữ Pháp & Viết 6/7/8/9/10/11/12: Cũng cố và phát triển ngữ pháp, thực hành viết câu, tối ưu kết quả tiếng Anh ở trường phổ thông.
  • Luyện thi vào chuyên Anh 10: Ôn tập và luyện thi vào 10 chuyên Anh và không chuyên Anh

LỢI ÍCH CỦA CÁC KHÓA KỸ NĂNG APEX

 • Khóa Thuyết trình giúp học viên mạnh dạn, tự tin thuyết trình bằng ngôn ngữ tiếng Anh đáp ứng cho các nhu cầu trong học tập và công việc.
 • Khóa Viết Luận giúp học viên có khả năng Viết các dạng bài luận văn phục vụ cho học tập và các cuộc thi môn Viết các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
 • Khóa Kỹ Phát Âm tiếng Anh giúp học viên có khả năng phát âm rõ ràng, dễ hiểu, và nói tiếng Anh tự nhiên và tự tin.
 • Khóa Kỹ Năng Speaking nhằm giúp cho những học viên cần bổ sung, nâng cao kỹ năng Nói tiếng Anh tự nhiên, đáp ứng cho nhu cầu giao tiếp quốc tế và các kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kỹ năng Speaking.
 • Chương trình Ngữ pháp & Viết nhằm giúp học viên cũng cố kiến thức ngữ pháp, từ vựng, tối ưu điểm số môn tiếng Anh ở trường phổ thông.
 • Khóa luyện thi khối chuyên Anh lớp 10 giúp học viên đạt kết quả mong muốn và được tiếp nhận vào lớp 10 chuyên Anh.

Các Khóa học THEO CẤP ĐỘ CỦA CHƯƠNG TRÌNH kỹ năng APEX

Khóa Kỹ Năng Phát Âm

Chương trình luyện âm tiếng Anh chuẩn của Apex dành cho những học viên có nhu cầu cần luyện phát âm chuẩn theo người bản ngữ. Học viên được học cách phát âm từ cơ bản đến nâng cao, cách phát âm từ, phát âm cả câu nói. Luyện giọng, cách nói theo người bản xứ. Chương trình luyện phát âm tiếng Anh của Apex do 100% giáo viên bản ngữ giảng dạy.

Đăng ký

Khóa Luyện Kỹ Năng Nói

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Đăng ký

Tiếng Anh Phổ Thông

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Đăng ký

Khóa Thuyết Trình Tiếng Anh

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Đăng ký

Khóa Viết Luận

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Đăng ký

Tiếng đàm thoại quốc tế

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Đăng ký