CHÚC MỪNG CÁC BẠN HỌC VIÊN APEX NHẬN CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ CAMBRIDGE!

Hình ảnh học viên Apex nhận chứng chỉ Cambridge

Chúc các bạn học giỏi hơn nữa để đạt được những thành tựu lớn hơn nữa trong tương lai nhé!