Chương trình tiếng Anh Giao Tiếp Quốc Tế của trung tâm Anh ngữ Apex được thiết kế dành cho học viên là những sinh viên các trường nghề cao đẳng, đại học, những người đang đi làm việc, những người có nhu cầu trau dồi kỹ năng tiếng Anh để đáp ứng nhu cầu giao tiếp bằng tiếng Anh trong công việc, trong học tập, định cư,…

ĐẶC TRƯNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN 

  • Học tiếng Anh hiệu quả với 100% giáo viên bản ngữ
  • Có động lực sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh với giáo viên bản ngữ
  • Thực hành ngôn ngữ qua các chủ đề và tình huống giao tiếp thực tế gắn liền trong cuộc sống và trong công việc
  • Các buổi học sinh động, tập trung phát triển 04 kỹ năng ngôn ngữ, đặc biệt chú ý đến phát triển từ vựng, phát âm chuẩn và kỹ năng Nói tiếng Anh.

LỢI ÍCH CỦA HỌC VIÊN KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

  • Hiểu văn hóa giao tiếp quốc tế
  • Sử dụng từ vựng phù hợp ngữ cảnh giao tiếp
  • Tư duy ý tưởng tốt khi nói
  • Có khả năng suy nghĩ bằng tiếng Anh
  • Mạnh dạn, tự tin giao tiếp với người nước ngoài

Cấp độ 1

Cấp độ 1 Anh văn Giao tiếp quốc tế của Apex giúp học viên phát triển kỹ năng nghe, đọc, phát triển vốn từ vựng và cấu trúc câu, đặc biệt giáo viên bản ngữ chú ý phát triển cho học viên cách phát âm tiếng Anh chuẩn khi học từ vựng. Phát triển khả năng Nói với các chủ đề đơn giản và gần gũi trong cuộc sống và công việc. Tương tác 100% với giáo viên bản ngữ toàn khóa học.

Đăng ký

Cấp độ 2

Cấp độ 2 Anh văn Giao tiếp quốc tế của Apex giúp học viên phát triển kỹ năng nghe, đọc, phát triển vốn từ vựng và cấu trúc câu, đặc biệt giáo viên bản ngữ chú ý phát triển cho học viên cách phát âm tiếng Anh chuẩn khi học từ vựng. Phát triển khả năng Nói với các chủ đề đơn giản và gần gũi trong cuộc sống và công việc. Tương tác 100% với giáo viên bản ngữ toàn khóa học.

Đăng ký

Cấp độ 3

Cấp độ 3 Anh văn Giao tiếp quốc tế của Apex giúp học viên phát triển kỹ năng nghe, đọc, phát triển vốn từ vựng và cấu trúc câu, đặc biệt giáo viên bản ngữ chú ý phát triển cho học viên cách phát âm tiếng Anh chuẩn khi học từ vựng. Phát triển khả năng Nói với các chủ đề đơn giản và gần gũi trong cuộc sống và công việc. Tương tác 100% với giáo viên bản ngữ toàn khóa học.

Đăng ký

Cấp độ 4

Cấp độ 4 Anh văn Giao tiếp quốc tế của Apex giúp học viên phát triển kỹ năng nghe, đọc, phát triển vốn từ vựng và cấu trúc câu, đặc biệt giáo viên bản ngữ chú ý phát triển cho học viên cách phát âm tiếng Anh chuẩn khi học từ vựng. Phát triển khả năng Nói với các chủ đề đơn giản và gần gũi trong cuộc sống và công việc. Tương tác 100% với giáo viên bản ngữ toàn khóa học.

Đăng ký

Cấp độ 5

Cấp độ 5 Anh văn Giao tiếp quốc tế của Apex giúp học viên phát triển kỹ năng nghe, đọc, phát triển vốn từ vựng và cấu trúc câu, đặc biệt giáo viên bản ngữ chú ý phát triển cho học viên cách phát âm tiếng Anh chuẩn khi học từ vựng. Phát triển khả năng Nói với các chủ đề đơn giản và gần gũi trong cuộc sống và công việc. Tương tác 100% với giáo viên bản ngữ toàn khóa học.

Đăng ký

Cấp độ 6

Cấp độ 6 Anh văn Giao tiếp quốc tế của Apex giúp học viên phát triển kỹ năng nghe, đọc, phát triển vốn từ vựng và cấu trúc câu, đặc biệt giáo viên bản ngữ chú ý phát triển cho học viên cách phát âm tiếng Anh chuẩn khi học từ vựng. Phát triển khả năng Nói với các chủ đề đơn giản và gần gũi trong cuộc sống và công việc. Tương tác 100% với giáo viên bản ngữ toàn khóa học.

Đăng ký