Chương trình tiếng Anh Thiếu Niên tại trung tâm Anh ngữ Apex tại Vũng Tàu tập trung vào phát triển khả năng Anh ngữ và sử dụng từng kĩ năng trong các tình huống thực tế của cuộc sống. Được chia ra nhiều cấp độ khác nhau từ KET, PET, FCE tương ứng với cấp độ từ thấp lên cao Level 1-5.

ĐẶC TRƯNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

  • Phát triển cân đối bốn kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc và Viết. Apex nhắm tới việc phát triển sự tự tin và trôi chảy trong sử dụng tiếng Anh, giúp các em được vào thẳng chương trình quốc tế hoặc có thể tham dự những kỳ thi để du học.
  • Xây dựng tư duy phản biện, có tính chiến lược: Học viên đứng trước lớp để thuyết trình, thực hành nói theo các chủ đề khác nhau giúp học viên tiếp cận, cập nhật các kiến thức mới, đưa ra quyết định và rèn luyện kỹ năng tư duy xử lý tình huống linh hoạt.
  • Học tiếng Anh hiệu quả nhờ vào sự hướng dẫn và thực hành kỹ năng viết các chủ để hằng ngày thông qua từng buổi học.
  • Hình thành sự tự tin trong giao tiếp, tư duy sáng tạo biết cách tìm kiếm, nghiên cứu, chọn lọc thông tin.
  • Sẵn sàng đạt điểm cao cho các kì thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế của Cambridge: KET, PET, FCE, CAE.

LỢI ÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

  • Học viên được đứng trước lớp thuyết trình, thực hành nói theo các chủ đề khác nhau
  • Kỹ năng Phát âm tiếng Anh chuẩn
  • Được hướng dẫn và thực hành kỹ năng viết các chủ để hằng ngày thông qua từng buổi học
  • Vốn từ tựng được nâng cao dần qua các cấp độ học
  • Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, phản biện
  • Tự tin trong giao tiếp
  • Đầu ra cho các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế Cambridge như: KET, PET, FCE
KHÓA HỌCTHỜI GIANLỊCH HỌCNGÀY KHAI GIẢNGĐĂNG KÝ
ANH VĂN THIẾU NIÊN - CẤP ĐỘ 317:25 -19:25Thứ Ba - Thứ Năm (hàng tuần)12/04/2021
ANH VĂN THIẾU NIÊN - CẤP ĐỘ 217:25 -19:25Thứ Ba - Thứ Năm (hàng tuần)11/05/2021
ANH VĂN THIẾU NIÊN - CẤP ĐỘ 417:25 -19:25Thứ Tư - Thứ Sáu (hàng tuần)11/06/2021
ANH VĂN THIẾU NIÊN - CẤP ĐỘ 417:25 -19:25Thứ Ba - Thứ Năm (hàng tuần)15/06/2021
ANH VĂN THIẾU NIÊN - CẤP ĐỘ 417:25 -19:25Thứ Ba - Thứ Năm (hàng tuần)15/06/2021
ANH VĂN THIẾU NIÊN - CẤP ĐỘ 317:25 -19:25Thứ Hai - Thứ Năm (hàng tuần)24/06/2021

Các Khóa học theo cấp độ của anh văn thiếu niên apex (11-15 tuổi)

Cấp độ 1 (KET Cambridge)

Cấp độ 1 tập trung phát triển 04 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết, Từ vựng và cấu trúc câu ngữ pháp thông qua nhiều đề tài thú vị, phù hợp với lứa tuổi. 100% thời gian tương tác với giáo viên bản ngữ, học viên có sự ảnh hưởng tốt về phát âm chuẩn, cách Nói tiếng Anh theo phong cách của người bản xứ và làm quen văn hóa giao tiếp quốc tế. Kết thúc cấp độ 1 học viên lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế KET Cambridge và sẵn sàng cho cấp độ tiếp theo.

Đăng ký

Cấp độ 4 (PET Cambridge)

Cấp độ 4 dành cho học viên 11-12 tuổi. Tập trung phát triển 04 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết, Từ vựng và cấu trúc câu ngữ pháp thông qua nhiều đề tài thú vị, phù hợp với lứa tuổi. 100% thời gian tương tác với giáo viên bản ngữ, học viên có sự ảnh hưởng tốt về phát âm chuẩn, cách Nói tiếng Anh theo phong cách của người bản xứ và làm quen văn hóa giao tiếp quốc tế. Kết thúc cấp độ 4, học viên lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế PET Cambridge.

Đăng ký

Cấp độ 2 (KET Cambridge)

Cấp độ 2 của chương trình Anh Văn Thiếu Niên Apex dành cho học vên 12-13 tuổi. Học viên được phát triển từ vựng và cấu trúc ngữ pháp qua nhiều chủ đề đa dạng phong phú gẩn với cuộc sống; phát triển đều 04 kỹ năng: Nghe, Đọc, Nói và Viết. Ngoài ra, các kỹ năng làm việc nhóm, hợp tác, tư duy phản biện, tính sáng tạo được phát triển qua các hoạt động học tập với giáo viên bản ngữ. Kết thúc cấp độ 2, học viên lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế KET Cambridge.

Đăng ký

Cấp độ 5 (FCE Cambridge)

Cấp độ 5 của chương trình Anh Văn Thiếu Niên Apex dành cho học vên 12-13 tuổi. Học viên được phát triển từ vựng và cấu trúc ngữ pháp qua nhiều chủ đề đa dạng phong phú gẩn với cuộc sống; phát triển đều 04 kỹ năng: Nghe, Đọc, Nói và Viết. Ngoài ra, các kỹ năng làm việc nhóm, hợp tác, tư duy phản biện, tính sáng tạo được phát triển qua các hoạt động học tập với giáo viên bản ngữ. Kết thúc cấp độ 5, học viên lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế FCE Cambridge.

Đăng ký

Cấp độ 3 (PET Cambridge)

Cấp độ 3 là cuối của chương trình Anh văn Thiếu Niên Apex. Kết thúc cấp độ này, học viên lấy chứng chỉ quốc tế PET Cambridge. Sẵn sàng bước vào Tiếng Anh Học Thuật của Apex – một chương trình nền tảng chuẩn bị học sinh có vốn từ vựng và kỹ năng ngôn ngữ cao để thi lấy chứng chỉ tiếng Anh học thuật IELTS với điểm cao đều cho 04 kỹ năng, và được trang bị các kỹ năng học tập và nghiên cứu cho việc học tập thành công ở đại học quốc tế và du học.

Đăng ký

Cấp độ 6 (FCE Cambridge)

Cấp độ 6 là cuối của chương trình Anh văn Thiếu Niên Apex. Kết thúc cấp độ này, học viên lấy chứng chỉ quốc tế FCE Cambridge. Sẵn sàng bước vào Tiếng Anh Học Thuật của Apex – một chương trình nền tảng chuẩn bị học sinh có vốn từ vựng và kỹ năng ngôn ngữ cao để thi lấy chứng chỉ tiếng Anh học thuật IELTS với điểm cao đều cho 04 kỹ năng, và được trang bị các kỹ năng học tập và nghiên cứu cho việc học tập thành công ở đại học quốc tế và du học.

Đăng ký