Giao lưu học sinh Apex và Freyberg New Zealand 2018

Nhằm tạo môi trường học tập quốc tế, Apex tổ chức buổi giao lưu cho các học viên của mình và các bạn học sinh trường Trung học Freyberg New Zealand cùng chia sẻ, học hỏi, trao đổi về con người, giáo dục, nền văn hóa… 

Buổi giao lưu của các bạn học viên Apex và các học sinh trường Freyberg
Các bạn học sinh trường Freyberg tham quan Khu du lịch Hồ Mây, Tp Vũng Tàu
Thử sức bắn súng sơn
Đu dây
Bắn cung