Kì thi chứng chỉ Cambridge do Apex tổ chức vào ngày 08/12/2019

Apex tổ chức kỳ thi chứng chỉ Cambridge : Starters, Movers, Flyers, KET, PET vào ngày 08/12/2019.

Nhằm đáp ứng mong muốn và thấu hiểu được nỗi bận tâm về việc đánh giá khả năng ngôn ngữ của con em mình theo tiêu chuẩn Quốc Tế, đặc biệt là học viên lứa tuổi Thiếu Nhi và Thiếu Niên đã qua một quá trình học tiếng Anh, vì vậy Kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh Quốc Tế Cambridge sẽ được APEX Vũng tàu tổ chức vào ngày 08 tháng 12 năm 2019. Khi được công nhận năng lực ngôn ngữ theo tiêu chuẩn quốc tế Cambridge. học viên sẽ có những lợi thế nhất định:

  • Là thước đo chuẩn đánh giá khả năng ngôn ngữ của người học, là phần thưởng khích lệ quá trình nỗ lực học tiếng Anh của học sinh.
  • Hiểu rõ năng lực tiếng Anh của mình so với chuẩn ngôn ngữ quốc tế, từ đó lập nên kế hoạch cho việc học tiếng Anh cho cá nhân rõ ràng hơn và hiệu quả hơn. Tạo một phần động lực để người học tiếng Anh phấn đấu và đạt được những mục tiêu cao hơn.
  • Với 05 cấp độ thi: Starters – Movers – Flyers – KET – PET, tất cả học sinh tham gia kỳ thi đều sẽ nhận được chứng chỉ do Hội Đồng Khảo Thí Đại Học Cambridge cấp.
  • Có thêm điểm cộng khi tham gia xét tuyển vào các trường chuyên, lớp chọn của hệ thống giáo dục Việt Nam.