LỊCH KHAI GIẢNG 2019/2020

KHÓA HỌCLỚP HỌCTHỜI GIANLỊCH HỌCKHAI GIẢNGĐĂNG KÝ
Pre – IELTS162ES3B17:25 -19:252/4/6 Hàng tuần20/11/2019
ANH VĂN THIẾU NIÊN184EJ5B17:25 -19:252/4/6 Hàng tuần27/11/2019
Pre – IELTS185ES2B17:25 -19:252/4/6 Hàng tuần28/11/2019
KHÓA HỌCLỚP HỌCTHỜI GIANLỊCH HỌCKHAI GIẢNGĐĂNG KÝ
LUYỆN THI IELTS146IL1A19:25 - 21:252/4/6 Hàng tuần04/12/2019
LUYỆN THI IELTS136IL1B19:25 - 21:253/5/7 Hàng tuần05/12/2019
AV THIẾU NIÊN215EJ1B17:25 - 19:253/5 Hàng tuần05/12/2019
Pre –IELTS066ES4B17:25 - 19:252/4/6 Hàng tuần18/12/2019
AV THIẾU NHI216EP2B9:45 - 11:45T7/CN Hàng tuần21/12/2019
AV THIẾU NHI180EP2B9:45 - 11:45T7/CN Hàng tuần21/12/2019
AV THIẾU NHI176EP5A7:40 - 9:40T7/CN Hàng tuần21/12/2019
AV THIẾU NIÊN142EJ2B17:25 - 19:254/6 Hàng tuần31/12/2019
Pre –IELTS092ES3B17:25 - 19:253/5/7 Hàng tuần31/12/2019
KHÓA HỌCLỚP HỌCTHỜI GIANLỊCH HỌCKHAI GIẢNGĐĂNG KÝ
AV THIẾU NIÊN200EJ3A17:25 - 19:254/6 Hàng tuần15/01
Pre –IELTS167ES4B19:30 - 21:302/4/6 Hàng tuần06/01
KHÓA HỌCLỚP HỌCTHỜI GIANLỊCH HỌCKHAI GIẢNGĐĂNG KÝ
Pre –IELTS187ES2A19:30 - 21:303/5 Hàng tuần04/02
Pre –IELTS212ES3A19:30 - 21:302/4/6 Hàng tuần10/02
AV THIẾU NHI164EP4A9:45 - 11:45T7/CN Hàng tuần15/02
AV THIẾU NHI210EP1A7:40 - 9:40T7/CN Hàng tuần22/02
Pre –IELTS197ES2B17:25 - 19:253/5/7 Hàng tuần25/02