LỊCH KHAI GIẢNG 2019/2020

KHÓA HỌCLỚP HỌCTHỜI GIANLỊCH HỌCKHAI GIẢNGĐĂNG KÝ
Pre – IELTS162ES3B17:25 -19:252/4/6 Hàng tuần20/11/2019
ANH VĂN THIẾU NIÊN184EJ5B17:25 -19:252/4/6 Hàng tuần27/11/2019
Pre – IELTS185ES2B17:25 -19:252/4/6 Hàng tuần28/11/2019
KHÓA HỌCLỚP HỌCTHỜI GIANLỊCH HỌCKHAI GIẢNGĐĂNG KÝ
LUYỆN THI IELTS146IL1A19:25 - 21:252/4/6 Hàng tuần04/12/2019
LUYỆN THI IELTS136IL1B19:25 - 21:253/5/7 Hàng tuần05/12/2019
AV THIẾU NIÊN215EJ1B17:25 - 19:253/5 Hàng tuần05/12/2019
Pre –IELTS066ES4B17:25 - 19:252/4/6 Hàng tuần18/12/2019
AV THIẾU NHI216EP2B9:45 - 11:45T7/CN Hàng tuần21/12/2019
AV THIẾU NHI180EP2B9:45 - 11:45T7/CN Hàng tuần21/12/2019
AV THIẾU NHI176EP5A7:40 - 9:40T7/CN Hàng tuần21/12/2019
AV THIẾU NIÊN142EJ2B17:25 - 19:254/6 Hàng tuần31/12/2019
Pre –IELTS092ES3B17:25 - 19:253/5/7 Hàng tuần31/12/2019
KHÓA HỌCLỚP HỌCTHỜI GIANLỊCH HỌCKHAI GIẢNGĐĂNG KÝ
AV THIẾU NIÊN200EJ3A17:25 - 19:254/6 Hàng tuần15/01
Pre –IELTS167ES4B19:30 - 21:302/4/6 Hàng tuần06/01
KHÓA HỌCLỚP HỌCTHỜI GIANLỊCH HỌCKHAI GIẢNGĐĂNG KÝ
Pre –IELTS187ES2A19:30 - 21:303/5 Hàng tuần04/02
Pre –IELTS212ES3A19:30 - 21:302/4/6 Hàng tuần10/02
AV THIẾU NHI164EP4A9:45 - 11:45T7/CN Hàng tuần15/02
AV THIẾU NHI210EP1A7:40 - 9:40T7/CN Hàng tuần22/02
Pre –IELTS197ES2B17:25 - 19:253/5/7 Hàng tuần25/02
KHÓA HỌCLỚP HỌCTHỜI GIANLỊCH HỌCKHAI GIẢNGĐĂNG KÝ
Pre –IELTS187ES2A19:30-21:303/5 Hàng Tuần05/05/2020
Pre –IELTS212ES3A19:30-21:302/4/6 Hàng Tuần11/05/2020
ANH VĂN THIẾU NHI164EP4A9:45-11:45T7/CN Hàng Tuần16/05/2020
ANH VĂN THIẾU NHI210EP1A7:40-9:40T7/CN Hàng Tuần16/05/2020
Pre –IELTS197ES2B17:25-19:25
3/5/7 Hàng Tuần26/05/2020
ANH VĂN THIẾU NIÊN199EJ4A17:25-19:254/6 Hàng Tuần29/05/2020
ANH VĂN THIẾU NIÊN202EJ4A17:25-19:254/6 Hàng Tuần29/05/2020
ANH VĂN MẪU GIÁO222EK1A7:40-9:40T7/CN Hàng Tuần30/05/2020
KHÓA HỌCLỚP HỌCTHỜI GIANLỊCH HỌCKHAI GIẢNGĐĂNG KÝ
IELTS136IL2A19:30-21:303/5/7 Hàng Tuần02/06/2020
Pre –IELTS162ES4A17:25-19:252/4/6 Hàng Tuần08/06/2020
IELTS146IL1B19:30-21:302/4/6 Hàng Tuần08/06/2020
Pre –IELTS185ES3A17:25-19:253/5/7 Hàng Tuần11/06/2020
Pre –IELTS184ES2A17:25-19:252/4/6 Hàng Tuần15/06/2020
ANH VĂN THIẾU NHI147EP5A9:45-11:45T7/CN Hàng Tuần20/06/2020
ANH VĂN THIẾU NHI150EP6B9:45-11:45T7/CN Hàng Tuần20/06/2020
ANH VĂN THIẾU NHI205EP2A7:40-9:40T7/CN Hàng Tuần20/06/2020
ANH VĂN THIẾU NHI218EP2A7:40-9:40T7/CN Hàng Tuần20/06/2020
IELTS223IL1A19:30-21:303/5/7 Hàng Tuần04/06/2020
KHÓA HỌCLỚP HỌCTHỜI GIANLỊCH HỌCKHAI GIẢNGĐĂNG KÝ
IELTS066IL1A17:25-19:252/4/6 Hàng Tuần06/07/2020
Anh văn thiếu niên215EJ2A17:25-19:253/5 Hàng Tuần07/07/2020
Pre –IELTS092ES4A17:25-19:253/5/7 Hàng Tuần14/07/2020
IELTS167IL1A19:30-21:302/4/6 Hàng Tuần27/07/2020