LỊCH KHAI GIẢNG 2019/2020

CẤP ĐỘTHỜI GIANLỊCH HỌCNGÀY KHAI GIẢNGĐĂNG KÝ
TIẾNG ANH THIÊU NHI - CẤP ĐỘ 59:45 -11:45Thứ Bảy, Chủ nhật (hàng tuần)16/01/2021
TIẾNG ANH THIÊU NHI - CẤP ĐỘ 27:40 -9:40Thứ Bảy, Chủ nhật (hàng tuần)30/01/2021
TIẾNG ANH THIÊU NHI - CẤP ĐỘ 69:45 -11:45Thứ Bảy, Chủ nhật (hàng tuần)27/03/2021
TIẾNG ANH THIÊU NHI - CẤP ĐỘ 37:40 - 9:40Thứ Bảy, Chủ nhật (hàng tuần)27/03/2021
TIẾNG ANH THIÊU NHI - CẤP ĐỘ 37:40 - 9:40Thứ Bảy, Chủ nhật (hàng tuần)27/03/2021
TIẾNG ANH THIÊU NHI - CẤP ĐỘ 49:45 -11:45Thứ Bảy, Chủ nhật (hàng tuần)17/04/2021
TIẾNG ANH THIÊU NHI - CẤP ĐỘ 49:45 -11:45Thứ Bảy, Chủ nhật (hàng tuần)17/04/2021
TIẾNG ANH THIÊU NHI - CẤP ĐỘ 59:45 -11:45Thứ Bảy, Chủ nhật (hàng tuần)19/06/2021
TIẾNG ANH THIÊU NHI - CẤP ĐỘ 27:40 -9:40Thứ Bảy, Chủ nhật (hàng tuần)27/06/2021
LỚP HỌCTHỜI GIANLỊCH HỌCKHAI GIẢNGĐĂNG KÝ
ANH VĂN MẪU GIÁO - CẤP ĐỘ 27:40 -9:40Thứ Bảy, Chủ nhật (hàng tuần)04/04/2021
ANH VĂN MẪU GIÁO - CẤP ĐỘ 27:40 -9:40Thứ Bảy, Chủ nhật (hàng tuần)08/05/2021
KHÓA HỌCTHỜI GIANLỊCH HỌCNGÀY KHAI GIẢNGĐĂNG KÝ
LUYỆN THI IELTS - CẤP ĐỘ 117:25 - 19:25Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy (hàng tuần)06/04/2021
LUYỆN THI IELTS - CẤP ĐỘ 119:25 - 2125Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy (hàng tuần)16/06/2021
KHÓA HỌCTHỜI GIANLỊCH HỌCNGÀY KHAI GIẢNGĐĂNG KÝ
ANH VĂN THIẾU NIÊN - CẤP ĐỘ 317:25 -19:25Thứ Ba - Thứ Năm (hàng tuần)12/04/2021
ANH VĂN THIẾU NIÊN - CẤP ĐỘ 217:25 -19:25Thứ Ba - Thứ Năm (hàng tuần)11/05/2021
ANH VĂN THIẾU NIÊN - CẤP ĐỘ 417:25 -19:25Thứ Tư - Thứ Sáu (hàng tuần)11/06/2021
ANH VĂN THIẾU NIÊN - CẤP ĐỘ 417:25 -19:25Thứ Ba - Thứ Năm (hàng tuần)15/06/2021
ANH VĂN THIẾU NIÊN - CẤP ĐỘ 417:25 -19:25Thứ Ba - Thứ Năm (hàng tuần)15/06/2021
ANH VĂN THIẾU NIÊN - CẤP ĐỘ 317:25 -19:25Thứ Hai - Thứ Năm (hàng tuần)24/06/2021
KHÓA HỌCLỚP HỌCTHỜI GIANLỊCH HỌCKHAI GIẢNGĐĂNG KÝ
Pre –IELTS187ES2A19:30-21:303/5 Hàng Tuần05/05/2020
Pre –IELTS212ES3A19:30-21:302/4/6 Hàng Tuần11/05/2020
ANH VĂN THIẾU NHI164EP4A9:45-11:45T7/CN Hàng Tuần16/05/2020
ANH VĂN THIẾU NHI210EP1A7:40-9:40T7/CN Hàng Tuần16/05/2020
Pre –IELTS197ES2B17:25-19:25
3/5/7 Hàng Tuần26/05/2020
ANH VĂN THIẾU NIÊN199EJ4A17:25-19:254/6 Hàng Tuần29/05/2020
ANH VĂN THIẾU NIÊN202EJ4A17:25-19:254/6 Hàng Tuần29/05/2020
ANH VĂN MẪU GIÁO222EK1A7:40-9:40T7/CN Hàng Tuần30/05/2020
KHÓA HỌCLỚP HỌCTHỜI GIANLỊCH HỌCKHAI GIẢNGĐĂNG KÝ
IELTS136IL2A19:30-21:303/5/7 Hàng Tuần02/06/2020
Pre –IELTS162ES4A17:25-19:252/4/6 Hàng Tuần08/06/2020
IELTS146IL1B19:30-21:302/4/6 Hàng Tuần08/06/2020
Pre –IELTS185ES3A17:25-19:253/5/7 Hàng Tuần11/06/2020
Pre –IELTS184ES2A17:25-19:252/4/6 Hàng Tuần15/06/2020
ANH VĂN THIẾU NHI147EP5A9:45-11:45T7/CN Hàng Tuần20/06/2020
ANH VĂN THIẾU NHI150EP6B9:45-11:45T7/CN Hàng Tuần20/06/2020
ANH VĂN THIẾU NHI205EP2A7:40-9:40T7/CN Hàng Tuần20/06/2020
ANH VĂN THIẾU NHI218EP2A7:40-9:40T7/CN Hàng Tuần20/06/2020
IELTS223IL1A19:30-21:303/5/7 Hàng Tuần04/06/2020
KHÓA HỌCLỚP HỌCTHỜI GIANLỊCH HỌCKHAI GIẢNGĐĂNG KÝ
IELTS066IL1A17:25-19:252/4/6 Hàng Tuần06/07/2020
Anh văn thiếu niên215EJ2A17:25-19:253/5 Hàng Tuần07/07/2020
Pre –IELTS092ES4A17:25-19:253/5/7 Hàng Tuần14/07/2020
IELTS167IL1A19:30-21:302/4/6 Hàng Tuần27/07/2020