Học Ngôn Ngữ & Hiểu văn hóa => Giao tiếp hiệu quả

  • Môi trường học tiếng Anh với 100% giáo viên bản ngữ tại Apex giúp học viên học được ngôn ngữ và hiểu văn hóa, điều này giúp người học tiếng Anh sử dụng ngôn ngữ hiệu quả với người bản xứ.
  • Học tiếng Anh 100% giáo viên bản ngữ tại Apex không chỉ học ngôn ngữ học thuật (ngôn ngữ từ sách vở – Formal English) mà còn học ngôn ngữ giao tiếp của cuộc sống (Informal English), giúp học sinh viên Việt Nam dễ dàng giao tiếp khi du học hoặc làm việc ở nước ngoài.
  • Học viên Apex thân thiện, hòa đồng, tôn trọng các giá trị sống, ý chí và nỗ lực, có kế hoạch học tập và cam kết cá nhân để phát triển bản thân.
  • Việc đánh giá phản ánh đúng năng lực tiếng Anh của người học và theo đúng lộ trình học tập, được tư vấn và định hướng học tập hiệu quả.

Ý Chí Quyết tâm & Kế hoạch học tập tốt => Thành công cá nhân!

  • Học viên Apex được tham gia các chương trình giao lưu văn hóa với học sinh quốc tế, được tư vấn du học và có cơ hội tham gia các chương trình du học ngắn hạn và các học bổng du học của Mỹ và New Zealand.
  • Học viên Apex được sử dụng laptop, internet để tìm kiếm thông tin, phát triển kỹ năng tìm kiếm thông tin, soạn các bài trình bày và phát triển kỹ năng thuyết trình giúp thích nghi môi trường học tập quốc tế và làm việc sau này.