Học viên Apex là nghiên cứu sinh tiến sỹ và sinh viên y khoa tại Mỹ

Dưới đây là danh sách các học viên đã qua đào tạo tại Apex Academy và đã thành trở thành du học sinh với học bổng tại Mỹ và các thí sinh đạt điểm cao trong kì thi chứng chỉ IELTS

 

Cao Tùng Cẩm Tú

cựu học viên của Apex (2010 – 2013) học tiếng Anh và SAT Apex đạt điểm chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT 110/120 điểm, SAT 2300/2400, nhận 05 học bổng từ các trường đại học Mỹ, quyết định chọn trường Dickinson University 02 chuyên ngành đại học. Hiện nay, em đang làm nghiên cứu sinh tiến sỹ ngành kinh tế tại Mỹ.

 

Nguyễn Thị Lan Anh

Cựu học viên Apex (2010 – 2013) học tiếng Anh và SAT Apex đạt điểm TOEFL iBT 110/120, SAT 2200/2400, dành 02 học bổng du học đại học Mỹ, Hiện nay em đang là sinh viên năm thứ 6 chuyên ngành Y Khoa tại Mỹ.

 

Đăng Thế Duy

Cựu học viên Apex (2010-2013) học tiếng Anh và SAT Apex đạt điểm TOEFL iBT108/120, SAT 2100/2400 dành 02 học bổng du học đại học Mỹ. Hiện nay, em là kỹ sư tin học đang làm việc tại Mỹ.

 

Nguyễn Hoàng Long

Cựu học viên Apex (2010 – 2013) học tiếng Anh và SAT Apex đạt điểm TOEFL iBT 150/120, SAT 2200/2400, dành 02 học bổng du học đại học Mỹ.

 

Nguyễn Trọng Nghĩa

Cựu học viên Apex (2010 – 2015) dành học bổng đại học Mỹ. Hiện tại em là kỹ sư công nghệ thông tin, đang làm việc tại Mỹ.

 

Phan Hoài Thương

IELTS 7.5

 

Phạm Mai Anh

IELTS 7.0

 

Lê Tự Trúc Nhi

IELTS 8.5

 

Nguyễn Như Quỳnh 

IELTS 7.5

 

Nguyễn Đình Tuấn Anh 

IELTS 7.0

 

Đinh Thành Trí 

IELTS 7.0